Çelek tigir ekskawatorlary 7ton YS775-9Y

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ajaýyp öndürijilik

National Milli III standartyna laýyk gelýän YUCHAI hereketlendirijisini kabul ediň, ýokary tork, pes zyňyndy, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, ýangyç ýagyny 20% tygşytlamak.

● Dwigatel, aralygy azaldýan, täsirli güýji ýokarlandyrýan we aralyk hyzmatyny azaldýan tok çykarmak bilen enjamlaşdyrylandyr

Vari Üýtgeýän süýşýän porşenli nasosly gidrawliki ulgam we iş netijeliligini 25% ýokarlandyryň.

LC Reňkli LCD displeý bilen enjamlaşdyrylan, öz-özüni barlamak we gyssagly näsazlyk duýduryşy ýaly dürli irki duýduryş funksiýalaryna eýedir.Gowy maşyn bilen täsirleşmesi, ýokary konfigurasiýaly elektrik dolandyryş programma üpjünçiligi we has ygtybarlylygy bar.

Machine Maşyn esasy gurluşlaryny kebşirlemek, ähli bölekleri ýokary güýçli, ýokary hilli üpjün etmek we enjamyň hyzmat möhletini uzaltmak üçin awtomatiki kebşirleme robotyny, kebşirleýiş kemçiliklerini anyklamak üçin esasy bölekleri ulanýar.

● Syýahat ulgamy: has ýokary göterijilik ukybyny üpjün etmek üçin agyr we öň we yzky hereketlendiriji oklary we dişli gutulary ulanmak.

Needs Her hereketiň akym tizligi, zerurlyklara görä paýlanyş, takyk we ygtybarly birleşme hereketi.

Takyk işleýşi, has gowy ýerine ýetirijiligi bilen Joýstik.

Warm Kabiniň oňat yrgyldy we ses täsiri, ýyly we salkyn kondisioner, sürmegi amatly we ygtybarly edýär.

Önümiň parametri

product-parameter1
product-parameter2

IŞLER DÖWRÜ

Boom uzynlygy 3400mm
Goluň uzynlygy 1900mm
Maks.gazmak 6480mm
Maks.çuňluk gazmak 3320mm
Maks.beýikligi gazmak 6700mm
Maks.zyňylýan beýiklik 5000mm
Min.guýrugyň öwrüm radiusy 1885mm

DIMENSION

Platformanyň ini 1930 mm
Umumy ini 2050mm
Umumy beýiklik 2790mm
Tigir bazasy 2400mm
Gazuw golundan aýlanýan merkeze çenli aralyk 4255mm
Umumy uzynlyk 6140mm
Min.Ounderiň arassalanylyşy 240mm
Dozer pyçagy üçin beýiklik (islege görä) 460mm
Dozer pyçagy ýokarlanýan aralyk / peselýän aralyk 435 / 80mm

TEHNIKI MAGLUMAT

Bahalandyrylan güýç 50Kw / 2200rpm
Işleýiş agramy 6300Kg
Çelek kuwwaty 0,27 m
Gidrawlik iş basyşy 25Mpa
Maks.gazmak güýji 48KN
Bahalandyrma 59% (30 °)
Syýahat tizligi 32 km / sag
Maks.çekiş güýji 65KN
Platformanyň çalt tizligi 10.5rpm
Uelangyç guýulýan kuwwat 125L
Gidrawlik tankyň kuwwaty 145L

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň