Çelek YS775-8Y bilen 7ton ekskawator

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ajaýyp öndürijilik

● Tigir ekskawatory YS775-8Y, bazaryň islegine görä öndürilen tygşytly önüm.Esasan şäher häkimliginiň gurluşygy, şäher ýaşyllygy, awtoulag ýollaryny döwmek we gazmak, turbageçiriji we kabel poligony, tokaý fermasyna girmek, daş howluda zolak daşlary gysmak, kerpiç howlusynda kerpiç gysmak, ýapyk iş we ş.m.

National Milli III standartyna laýyk gelýän YUCHAI hereketlendirijisini kabul ediň, ýokary tork, pes zyňyndy, güýçli güýç.

Color Reňkli suwuk kristal displeý bilen enjamlaşdyrylan, öz-özüni barlamak, gyssagly näsazlyk duýduryşy, adam bilen kompýuteriň gowy täsiri, ýokary konfigurasiýaly elektrik dolandyryş programma üpjünçiligi, has ygtybarly.

● Işleýän enjam we ýokarky we aşaky çarçuwalarda galyň plitalar, berk kebşirlemek, ýokary güýç, ýokary göterijilik ukyby bar.

● Syýahat ulgamy: has ýokary göterijilik ukybyny üpjün etmek üçin agyr we öň we yzky hereketlendiriji oklary we dişli gutulary ulanmak.

Machine Maşyn esasy gurluşlaryny kebşirlemek, ähli bölekleri ýokary güýçli, ýokary hilli üpjün etmek we enjamyň hyzmat möhletini uzaltmak üçin awtomatiki kebşirleme robotyny, kebşirleýiş kemçiliklerini anyklamak üçin esasy bölekleri ulanýar.

● Dişli nasos ulgamy, saklamak aňsat.

Pump Nasosyň süýşmegini ýokarlandyrmak, iş netijeliligini 17% ýokarlandyrmak

The Geçiriş ulgamyny optimizirläň we hyzmat möhletini netijeli uzadyň.

Int Iýmit we işleýiş ulgamyny optimizirläň, sesi 2 desibel azaldyň.

Broad Giň görüşli, sürmek üçin amatly kaşaň taksi.

Önümiň parametri

product-parameter1
product-parameter2

IŞLER DÖWRÜ

Boom uzynlygy 3400mm
Goluň uzynlygy 1900mm
Maks.gazmak 6480mm
Maks.çuňluk gazmak 3320mm
Maks.beýikligi gazmak 6700mm
Maks.zyňylýan beýiklik 5000mm
Min.guýrugyň öwrüm radiusy 1755mm

DIMENSION

Platformanyň ini 1930 mm
Umumy ini 2050mm
Umumy beýiklik 2790mm
Tigir bazasy 2400mm
Gazuw golundan aýlanýan merkeze çenli aralyk 4270mm
Umumy uzynlyk 6010mm
Min.Ounderiň arassalanylyşy 240mm
Dozer pyçagy üçin beýiklik (islege görä) 460mm
Dozer pyçagy ýokarlanýan aralyk / peselýän aralyk 435 / 80mm

TEHNIKI MAGLUMAT

Bahalandyrylan güýç 50Kw / 2300rpm
Işleýiş agramy 6250Kg
Çelek kuwwaty 0,27 m
Gidrawlik iş basyşy 21Mpa
Maks.gazmak güýji 46KN
Bahalandyrma 59% (30 °)
Syýahat tizligi 32 km / sag
Maks.çekiş güýji 62KN
Platformanyň çalt tizligi 10.5rpm
Uelangyç guýulýan kuwwat 110L
Gidrawlik tankyň kuwwaty 125L

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň