Gidrawlik tigir ekskawatory YS780-10T

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

● Gidrawlik syýahaty, ösen syýahat motory, yzygiderli üýtgeýän geçiriş, aňsat işlemek.

Hub Merkeziň azalmagy bilen agyr oklar, hyzmat möhletinde has uzyn.

National Milli III standartyna laýyk gelýän YUCHAI hereketlendirijisini kabul ediň, ýokary tork, pes zyňyndy, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, ýangyç ýagyny 2% tygşytlamak.

Vari Üýtgeýän süýşýän porşenli nasosly gidrawliki ulgam we iş netijeliligini 25% ýokarlandyryň.

Energy Energiýany tygşytlaýan gidrawlik ulgamyny, ýokary hilli we iş öndürijiligini kepillendirmek üçin özboluşly meşhur markany ulanyp, esasy gidrawliki bölekleri kabul etmek, pes energiýa sarp etmegi, çalt seslenme tizligi, takyk gözegçilik, kiçi täsir, güýçli magdan kuwwatyny we ajaýyp iş netijeliligini saklap biler.

LC Reňkli LCD displeý bilen enjamlaşdyrylan, öz-özüni barlamak we gyssagly näsazlyk duýduryşy ýaly dürli irki duýduryş funksiýalaryna eýedir.Gowy maşyn bilen täsirleşmesi, ýokary konfigurasiýaly elektrik dolandyryş programma üpjünçiligi we has ygtybarlylygy bar.

Needs Her hereketiň akym tizligi, zerurlyklara görä paýlanyş, takyk we ygtybarly birleşme hereketi.

Takyk işleýşi, has gowy ýerine ýetirijiligi bilen Joýstik.

Warm Kabiniň oňat yrgyldy we ses täsiri, ýyly we salkyn kondisioner, sürmegi amatly we ygtybarly edýär.

Önümiň parametri

Product-Parameter1
Product-Parameter2

IŞLER DÖWRÜ

Boom uzynlygy 3400mm
Goluň uzynlygy 1900mm
Maks.gazmak 6480mm
Maks.çuňluk gazmak 3320mm
Maks.beýikligi gazmak 6700mm
Maks.zyňylýan beýiklik 5000mm
Min.guýrugyň öwrüm radiusy 1985mm

DIMENSION

Platformanyň ini 1930 mm
Umumy ini 2050mm
Umumy beýiklik 2790mm
Tigir bazasy 2500mm
Gazuw golundan aýlanýan merkeze çenli aralyk 4270mm
Umumy uzynlyk 6205mm
Min.Ounderiň arassalanylyşy 240mm
Dozer pyçagy üçin beýiklik (islege görä) 460mm
Dozer pyçagy ýokarlanýan aralyk / peselýän aralyk 435 / 80mm

TEHNIKI MAGLUMAT

Bahalandyrylan güýç 48Kw / 2200rpm
Işleýiş agramy 6600Kg
Çelek kuwwaty 0,3 m
Gidrawlik iş basyşy 25Mpa
Maks.gazmak güýji 48KN
Bahalandyrma 59% (30 °)
Syýahat tizligi 33 km / sag
Platformanyň çalt tizligi 11 sagat
Uelangyç guýulýan kuwwat 125L
Gidrawlik tankyň kuwwaty 160L

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň