Log Grapple YS790J-9T bilen tigir ekskawatory

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

National Milli III standartyna laýyk gelýän YUCHAI hereketlendirijisini kabul ediň, ýokary tork, pes zyňyndy, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, ýangyç ýagyny 20% tygşytlamak.

Vari Üýtgeýän süýşýän porşenli nasosly gidrawliki ulgam we iş netijeliligini 25% ýokarlandyryň.

Needs Her hereketiň akym tizligi, zerurlyklara görä paýlanyş, takyk we ygtybarly birleşme hereketi.

Energy Energiýany tygşytlaýan gidrawlik ulgamyny, ýokary hilli we iş öndürijiligini kepillendirmek üçin özboluşly meşhur markany ulanyp, esasy gidrawliki bölekleri kabul etmek, pes energiýa sarp etmegi, çalt seslenme tizligi, takyk gözegçilik, kiçi täsir, güýçli magdan kuwwatyny we ajaýyp iş netijeliligini saklap biler.

Takyk işleýşi, has gowy ýerine ýetirijiligi bilen Joýstik.

The Geçiriş ulgamyny optimizirläň we hyzmat möhletini netijeli uzadyň.

Wheel Uzyn tigir bazasy, oňat hereket ediň.

38 Uzyn boýy 3800mm, has uzyn goly 2250mm, log grapp we şeker gabygy üçin amatly.

Int Iýmit we işleýiş ulgamyny optimizirläň, sesi 2 desibel azaldyň.

LC Reňkli LCD displeý bilen enjamlaşdyrylan, öz-özüni barlamak we gyssagly näsazlyk duýduryşy ýaly dürli irki duýduryş funksiýalaryna eýedir.Gowy maşyn bilen täsirleşmesi, ýokary konfigurasiýaly elektrik dolandyryş programma üpjünçiligi we has ygtybarlylygy bar.

Carrying Has güýçli göterijilik ukybyny üpjün etmek üçin agyr we öňdäki we yzky hereketlendiriji oklary we dişli gutulary ulanmak.

Broad Giň görüşli, sürmek üçin amatly kaşaň taksi.

Önümiň parametri

product-parameter1
product-parameter2

IŞLER DÖWRÜ

Boom uzynlygy

3800mm

Goluň uzynlygy

2250mm

Maks.grapple ýetmek

6780mm

Maks.çuňluk gazmak

3350mm

Maks.zyňylýan beýiklik

5335mm

Min.guýrugyň öwrüm radiusy

1985mm

Maks.grappler ýük

1000 kg

Maks.göteriji ýük

700 kg

DIMENSION

Platformanyň ini

1930mm

Umumy ini

2100mm

Umumy beýiklik

2865mm

Tigir bazasy

2500mm

Umumy uzynlyk

6550mm

Min.Ounderiň arassalanylyşy

260mm

Dozer pyçagy üçin beýiklik

500mm

Dozer pyçagy ýokarlanýan aralyk / peselýän aralyk

486 / 86mm

TEKLIP MAGLUMATLARY

Bahalandyrylan güýç

55Kw / 2200rpm

Işleýiş agramy

7300Kg

Çelek kuwwaty

0,3 m

Gidrawlik iş basyşy

25Mpa

Maks.gazmak güýji

50KN

Bahalandyrma

59% (30 °)

Syýahat tizligi

33 km / sag

Maks.çekiş güýji

70KN

Platformanyň çalt tizligi

11 sagat

Uelangyç guýulýan kuwwat

125L

Gidrawlik tankyň kuwwaty

160L


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň