Biz hakda

Sýamen GAIKE In Engineeringenerçilik enjamlary, Ltd.

2000-nji ýylda tapyldy, in engineeringenerçilik maşynlaryny öndürýän kärhanalaryň biri hökmünde ösüşiň we önümçiligiň ýygyndysy.Köp ýyllyk telekeçiligi ösdürmek we tejribe toplamakdan soň, GAIKE Hytaýda gurluşyk tehnikasynyň hünärmen öndürijisine öwrüldi.
Häzirki wagtda kompaniýanyň iki zawody bar

50,000 m² meýdany tutýar

Önümçilik kuwwaty 5000 toplum enjamyna ýetýär (birinji etap)

Önümçilik kuwwaty 10000 topluma ýetýär (ikinji tapgyr)

about
about3

Önümlerimiz we amaly ýerimiz

Esasy önümlerimiz “YUANSHAN” markaly tigir ekskawatory, tigir ýükleýji, forklift ýükleýji (blok işleýji).Doly önüm seriýasyny emele getirmek we magdançylyk, in engineeringenerçilik taslamasy, oba hojalygy, tokaý hojalygy we suw konserwasiýasy gurluşygy we port işlerinde we ş.m. giňden ulanylýar.

Qualityokary hilli we ajaýyp hyzmatlar

GAIKE ösen önümçilik desgalaryna we doly dolandyryş ulgamyna eýe, ISO 9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi we eksport önüminiň hil ygtyýarnamasyny we import we eksport kärhanasy üçin kär şahadatnamasyny aldy.IKokary hilli we ajaýyp hyzmatlar bilen GAIKE-iň önümleri tutuş ýurt boýunça paýlanýar we 60-dan gowrak ýurt we sebitde Okeaniýa, Gündogar Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Günorta Amerika we ş.m. eksport edilýär.

Geljekde has gowy bolarys

“Globallaşan GAIKE gurmak we ygtybarly söwda markasy döretmek”, GAIKE gurluşyk tehnikasyna gönükdirilen önümi diwersifikasiýa strategiýasynda hemişe tutanýerlilik eder, yzygiderli gowulaşmaga itergi berer, önümçiligiň hataryny hemişe baýlaşdyrar, önümiň hilini we markasynyň abraýyny ýokarlandyrar we içerki ilki gurar -klass we halkara meşhur gurluşyk tehnikasy bazasy.

about4

Näme üçin bizi saýlamaly?

300-den gowrak işçi, iki zawod

Productionyllyk önümçilik kuwwaty 5000 tigir ýükleýji we tigir ekskawatoryny düzýär

20 ýyldan gowrak tejribe

Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli, CE we ISO şahadatnamasy

15 minut Sýamen howa menziline, 30 minut bolsa Sýamen deňiz portuna ýetýär

Allhli soraglara 12 sagadyň dowamynda jogap berler

Satuwdan soň gowy hyzmat

Islegiňize görä dizaýn ediň.OEM ýa-da ODM-ni kabul edip bileris

“Hil marka döredýär, Karz geljegi dolandyrýar”, kompaniýa siziň bilen bilelikde üstünlige tarap öňe barar!